Członek Zarządu Upper Property. Ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansów na realizacje inwestycji. Prezes Zarządu Upper Finance Consulting oraz Członek Zarządu Upper Finance Med Consulting, wiodącego brokera finansowego specjalizującego się w zakresie pozyskiwania finansowania dla inwestycji w sektorze medycznym.

Jako założyciel wspomnianych wyżej podmiotów, dynamicznie udziela się na rynku nieruchomości, współpracując z deweloperami mieszkaniowymi, komercyjnymi i logistycznymi oraz podmiotami inwestującymi w sferze usług medycznych.

Poprzez media branżowe czynnie zaangażowana w zakresie edukacji oraz dostarczania bieżących informacji na tematy transakcji finansowych rynku nieruchomości

W latach 1995 – 2007 zdobywała doświadczenie zawodowe na kluczowych stanowiskach w bankach oraz instytucjach finansowych w Polsce. Pełniła funkcję Kierownika Sprzedaży w banku ING Nationale Nederlanden. Na stanowisku Dyrektora Sprzedaży związana była z BPH Bankiem Hipotecznym S.A. oraz Citibankiem Handlowym S.A..