Prezes Zarządu Upper Property. Od wielu lat ściśle związany z rynkiem nieruchomości.
W trakcie swojej kariery uzyskał m.in. tytuł Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (Licencja Zawodowa nr 20969). Odpowiedzialny również za Dział Analiz Finansowych w Upper Finance, przy pozyskiwaniu finansowania bankowego, obligacyjnego, leasingowego, private equity dla projektów developerskich oraz komercyjnych. Uczestniczy w procesach restrukturyzacyjnych oraz przy projektach fuzji i przejęć. Ściśle współpracuje z instytucjami finansowymi.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Wydziału Zarządzania Nieruchomościami. Ukończył Studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Studiów Menedżerskich dla Deweloperów.

Z Grupą Upper Finance związany jest od samego początku tj. od ponad 10 lat. Poprzednio doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach bankowych (BPH Bank Hipoteczny S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) na stanowiskach eksperckich, analitycznych oraz decyzyjnych.